آموزش ها و راهنما های آسانسور و لوازم جانبی نوین سیستم

در این قسمت می توانید تمام آموزش ها و کاتالوگ های مورد نیاز خود در رابطه با نصب و راه اندازی ، نصب کمان مکانیکی و همچنین راهنمای تنظیم برد نیمه اتوماتیک و برد تمام اتوماتیک را مشاهده کنید.

برای مشاهده ی تصاویر آموزش ، روی زبانه (TAB) مورد نظر کلیک کنید.